Houd je vast, vandaag ben ik in een spirituele bui. Omdat het me aan mijn hart gaat wat ik elke dag, elke week en ieder jaar steeds hoor. Niet meteen afhaken hoor, het gaat wel weer over, maar ik moet het even kwijt.

Stiekem wil iedereen die kunst maakt, dus jij ook, dat je werk wordt gewaardeerd. Misschien wil je graag exposeren – dan hoop je op veel complimenten en je wilt liefst dat het publiek zo enthousiast is dat ze je werk massaal kopen. Ja toch?

Die wens is heel menselijk. Iedereen zoekt naar waardering. Daarom doe je als kind alles om je ouders te behagen, en blijf je dat later ook doen bij vrienden en collega’s. Als je je gewaardeerd voelt, voel je je fijn en tevreden.

Daar schuilt een groot gevaar in: je maakt jezelf voor een fijn gevoel afhankelijk van anderen.

Waarschijnlijk ben jij lang niet altijd tevreden over wat je maakt. Ook dat is menselijk en heel normaal. Omdat je graag wél tevreden wilt zijn en waardering wilt oogsten, wil je betere kunst maken. Maar je weet niet hoe je dat moet aanpakken.

Dat demotiveert je. Je vindt het bezig zijn met jouw materialen heerlijk, maar als je de producten van jouw arbeid bekijkt, weet je niet zeker of je wel ‘goed’ bezig bent. Het maakt je onzeker, en dat demotiveert je zo erg dat je veel tijd verspilt met nietsdoen. Dat besef zorgt voor nog extra ontevredenheid.

Je speelt vaak ‘verstoppertje’: door de onzekerheid over je kunst durf je je werk bijna niet te laten zien aan familie of vrienden. Als je het toch laat zien, vertel je erbij wat er allemaal niet goed aan is. Je excuseert je voor je werk. Dat geeft je dan ook weer een rotgevoel; je wordt boos op jezelf, terwijl je eigenlijk trots zou willen zijn en zekerder van jezelf.

Ben je je ervan bewust hoe dat doorwerkt in de rest van je leven? Kunst is belangrijker voor je dan je wilt toegeven. Je doet veel andere dingen, daar ben je best goed in, maar wat je het liefst goed zou kunnen, namelijk kunst maken, lukt je lang niet altijd. Het onbehagen daarover werkt door in onbehagen over meer dingen in je leven. Je voelt je pessimistischer, bent soms kribbiger dan je zou willen, je laat je sneller door tegenslagen uit het veld slaan. Je voelt je doelloos, ontevreden en niet gewaardeerd.

Overdrijf ik? Nee. Dit kom ik ongelofelijk vaak tegen, dus als je jezelf in het voorgaande herkent, weet dan dat je niet de enige bent.

En dat gebeurt allemaal omdat je je tevredenheid en het fijne gevoel dat daarbij hoort, afhankelijk hebt gemaakt van anderen.

Want eigenlijk wil je met veel plezier aan je kunst werken, zelfbewuster daarin zijn, je eigenwijzer durven uiten en blij zijn met de vooruitgang die je boekt. Het geeft zin aan je leven. Als je met plezier werkt, heeft dat impact op anderen, op degenen die naar je kunst kijken, maar ook op familie en vrienden. En op je eigen humeur.

Door níet te ontwikkelen wat je eigenlijk het liefste wilt, onthoud je de wereld jouw authentieke (spirituele) inbreng en heb je níet de impact op de wereld die je zou kunnen hebben. Je kunt de wereld een tikje mooier maken, maar je verstopt jezelf uit onzekerheid.

Als je meer op jezelf leert vertrouwen, zelfverzekerder bent in je kunst, heeft dat direct effect op andere aspecten van je leven. Je voelt je sterker, blijer, fitter en optimistischer. Je hebt meer rust in je hoofd.

En het belangrijkste: je bent voor je fijne, tevreden gevoel niet meer afhankelijk van de mening van anderen. Je waardeert jezelf en dat is genoeg. En tegelijkertijd weet je dat je nog kunt groeien.

Nou, dat moest ik even kwijt. Ik schrijf hier over beeldende kunst, maar geldt ook als bijvoorbeeld muziek, poëzie of dans belangrijk is voor je, als je er beter in wilt worden en meer tijd aan wilt besteden maar dat lukt niet. Eigenlijk gaat het meestal om kunstvormen, die je aan je hart gaan en waarmee je je kunt uiten, maar waarover je onzeker bent en dan gewoon net doet alsof ze niet zo belangrijk voor je zijn.

En dat alleen omdat je niet weet hoe je die kunstvorm kunt ontwikkelen of jezelf kunt waarderen. Dat heb je nooit geleerd.

Bij sommige dingen kan ik je goed helpen: supersterk worden in het maken van kunst en het vergroten van je creatieve zelfvertrouwen. Voor andere dingen bestaat ook effectieve hulp, zoals bijvoorbeeld hypnotherapie, waarmee je heel snel van belemmeringen kunt afkomen en je kunst én leven met meer plezier kunt ontwikkelen.

Ik wens je veel wijsheid en succes!